Geberit Mobil Uygulamaları ve IoT Hizmetleri kullanım koşulları

Kullanım koşulları, Geberit mobil uygulamalarının (aşağıda “ mobil uygulamalar “ olarak anılacaktır) ve IoT hizmetlerinin kullanıma yönelik koşulları tanımlar.

Söz dizini

 • B2C - Business to Consumer; özel müşterilere odaklanan uygulama ve hizmetler
 • B2B - Business to Business; ticari müşterilere odaklanan uygulama ve hizmetler
 • IoT - Internet of Things; bağlı cihazlar, uygulamalar ve bulut uygulamaları arasındaki iletişim ve etkileşim
 • Mobile App - mobil uç cihazlar için uygulama
 • CRM - Customer Relationship Management – genel müşteri verileri için veri tabanı
 • Geberit ID - özel Geberit uygulamaları portalları için hesap
 • Bluetooth - cihazlar ile kablosuz iletişim teknolojisi
 • Geberit AquaClean - Geberit otomatik taharet sistemi serisi

I. Geçerlilik alanı

1. Kullanım koşulları, Schachenstrasse 77, Jona, İsviçre adresinde bulunan Geberit Verwaltungs AG (aşağıda “GEBERIT VERWALTUNGS AG“ olarak anılacaktır) ve Geberit mobil uygulamaları ile IoT hizmetlerinin kullanıcısı (aşağıda “ kullanıcı “ olarak anılacaktır) arasında geçerli olup Geberit tarafından kullanıma sunulan mobil uygulamaların ve IoT hizmetlerinin kullanılmasını ve destek verilmesini düzenler.

2. Kullanıcının farklı, çelişen ya da tamamlayıcı genel iş koşulları, yalnızca GEBERIT VERWALTUNGS AG'nin bunların geçerliliğini yazılı olarak açıkça kabul etmesi halinde ve bu ölçüde sözleşmenin bir parçası olacaktır.

II. Hizmet kapsamı

1. GEBERIT VERWALTUNGS AG, mobil uç cihazlar için şu mobil uygulamaları sunar:

Geberit Home

 • Kısa açıklama: B2C, Bluetooth uyumlu Geberit cihazları için nihai müşteri uygulaması. Cihazların konfigürasyonu, kontrolü ve bakımı için kullanılır.
 • Hizmetler: Bluetooth uyumlu Geberit cihazlarının durum sorgulaması, kontrolü, konfigürasyonu ve bakımı; ülkeye ve cihaza özel: Cihaz kaydı ve web mağazasına giriş.

Geberit Control

 • Kısa açıklama: B2B, Bluetooth uyumlu Geberit cihazları için müşteri uygulaması. Cihazların konfigürasyonu, kontrolü ve bakımı için kullanılır.
 • Hizmetler: Bluetooth uyumlu Geberit cihazlarının durum sorgulaması, kontrolü, konfigürasyonu ve bakımı; ülkeye ve cihaza özel: Cihaz profillerinin yönetimi.

Geberit Service

 • Kısa açıklama: B2B, Bluetooth özellikli Geberit AquaClean otomatik taharet sistemleri için servis uygulaması. Cihazda servis ve bakım amacıyla kullanılır.
 • Hizmetler: Sertifikalı Geberit servis teknisyenleri tarafından Geberit AquaClean hata analizi, sorun giderme ve bakım fonksiyonları.

Geberit SetApp

 • Kısa açıklama: B2B, Bluetooth uyumlu Geberit hijyenik yıkama sistemi için müşteri uygulaması. Cihazın kontrol edilmesi ve konfigürasyonu için kullanılır.
 • Hizmetler: Geberit hijyenik yıkama sisteminin konfigürasyonu.

Geberit Pro

 • Kısa açıklama: B2B, ürün ve katalog verileri için müşteri uygulaması.
 • Hizmetler: Ürün, yedek parça ve katalog verilerinin görünümü ve kaydedilmesi;
  Ürün algılama; Geberit ürünleri ile planlama fonksiyonları.

2. GEBERIT VERWALTUNGS AG şu IoT hizmetlerini sunar:

Geberit AquaClean Remote Service

 • Kısa açıklama: Geberit müşteri hizmetleri tarafından yürütülen Geberit Home uygulaması üzerinden Geberit AquaClean için uzaktan bakım hizmeti.
 • Hizmet: Geberit müşteri hizmetleri çalışanı tarafından destek verilirken Geberit AquaClean'in hata analizi, sorun giderme ve konfigürasyonu.

3. GEBERIT VERWALTUNGS AG, mobil uygulamaları ve IoT hizmetlerini ücretsiz olarak sağlar. Kullanım koşulları, mobil uygulamaların kullanım süresinin tamamı için geçerlidir. Mobil uygulama, akıllı telefondan kaldırılırsa artık kullanılmaz. GEBERIT VERWALTUNGS AG, dilediği zaman mobil uygulamaları ya da hizmetleri değiştirme veya bunları tamamen ya da kısmen belirli bir bildirim süresinden sonra yalnızca ücret karşılığında kullanıma sunma veya hizmeti tamamen ya da kısmen durdurma hakkına sahiptir. Bu kullanım koşullarında yapılan değişiklikler ve eklemeler, e-posta ya da diğer elektronik iletişim yöntemleri üzerinden (ör. mobil uygulama ile) duyurulacaktır.

4. GEBERIT VERWALTUNGS AG, mobil uygulamaların ve IoT hizmetlerinin içeriğini mümkün olan en yüksek özenle oluşturmuştur. Ancak yine de kullanıma sunulan içeriğin doğruluğu, güncelliği ve eksiksizliği konusunda bir garanti verilemez.

5. Kullanıcıdan mobil uygulamaları ve IoT hizmetlerini bağımsız olarak kullanması ve mevcut bilgileri (ör. kılavuzlar, bilgi materyalleri, videolar) önceden okuması istenir.

6. GEBERIT VERWALTUNGS AG, kullanıcıya belirli bir taahhüt olmaksızın mobil uygulamalar ve IoT hizmetleri sağlar. Hizmetlerin kullanımına ilişkin bir hak talebi, yalnızca GEBERIT VERWALTUNGS AG'deki teknik ve operasyonel olanaklar kapsamında mevcuttur. GEBERIT VERWALTUNGS AG, kesintisiz ve sorunsuz bir çalışma sağlamak için çaba göstermektedir. Ancak teknik hatalar veya bakım önlemleri nedeniyle kesintiler söz konusu olabilir.

7. Sunulan uygulamalardan bazıları için kullanıcı kimlik doğrulaması gereklidir.

a. Geberit, daha çok grup çapında hizmetler için kullanılan Geberit ID'ye güvenmektedir. Geberit ID için ayrı kullanım koşulları ve veri koruma beyanları geçerlidir. Geberit ID'yi oluştururken buna izin vermiş olursunuz.
b. Geberit Service uygulaması, yetkili ve sertifikalı servis ortakları tarafından Geberit AquaClean'e onarım ve bakım uygulanmasını destekler. Service uygulaması, yalnızca Geberit Quality Group tarafından her bir hizmet ortağı için ayrı ayrı oluşturulan bir Geberit Service uygulaması hesabıyla kullanılabilir.
c. Geberit Control uygulaması, entegre bir Bluetooth arayüzü ile Geberit ürünlerinin devreye alınması ve bakımı için bir kullanıcı arayüzü görevi görür. Geberit ID'nin başarılı bir şekilde kaydedilmesiyle birlikte fonksiyon yelpazesi de genişler.

8. GEBERIT VERWALTUNGS AG, yeterli performans ve hizmetin sunulabilmesi için IoT hizmetlerinin kullanıcı sayısını sınırlama hakkını saklı tutar.

III. Uyumlu ürün grupları

Bölüm II.1'de bahsedilen mobil uygulamalar, aşağıda listelenen ürün gruplarındaki ürünlerle uyumludur. Kullanım için temel olarak, mobil uygulamalar ve ürünler arasında etkin bir Bluetooth bağlantısı gereklidir. Uyumlulukla ilgili bilgiler, ürün bilgi sayfalarında ve kullanım kılavuzlarında verilmiştir.

Geberit lavabo tipi batarya, ör. tip 185/186

 • Uyumlu uygulama: Geberit Control

Geberit pisuvar sistemi, ör. tip 01/10/30/50

 • Uyumlu uygulama: Geberit Control

Geberit kumanda kapağı, ör. DuoFresh (oto./man.)

 • Uyumlu uygulama: Geberit Control, Geberit Home

Geberit klozet deşarj kontrol, ör. Sigma 80

 • Uyumlu uygulama: Geberit Control, Geberit Home

Geberit AquaClean, ör. Mera Comfort

 • Uyumlu uygulama: Geberit Home, Geberit Service
 • Uyumlu IoT hizmetleri: Geberit AquaClean Remote Service

Geberit hijyenik yıkama sistemi, ör. HS2

 • Uyumlu uygulama: Geberit SetApp

Geberit aynalı dolap, ör. One

 • Uyumlu uygulama: Geberit Home

IV. Kullanıcının yükümlülüğü

1. Kullanıcı, mobil uygulamaları kötüye kullanmayacağını taahhüt eder. Kötüye kullanım, özellikle aşağıdaki durumlarda ortaya çıkar:

 • Hizmetlerin ve verilerin yasa dışı olarak ya da suç bağlamında veya uzun vadede Geberit'in itibarına zarar verebilecek bir bağlamda kullanılması.
 • Hizmetlerin standart kullanım sıklığını aşan ve altyapının (ör. sunucu) performansı kalıcı olarak bozacak bir şekilde kullanılması.

Geberit, kötüye kullanım durumunda ilgili kullanıcının mobil uygulamalara ve IoT hizmetlerine erişimini geçici ya da kalıcı olarak engelleme hakkını saklı tutar. Engelleme, yalnızca mobil uygulamalar ya da IoT hizmetleri için kullanıcı kimlik doğrulaması (Geberit ID; Geberit Service uygulaması hesabı) gerekiyorsa gerçekleştirilebilir.

2. Geberit ID kullanıcısı, ticari nedenlerden dolayı Geberit ID'ye artık ihtiyaç duymuyorsa Geberit ID hesabını uyarlamak amacıyla Geberit'i bilgilendirecektir.

3. Geberit Service uygulaması kullanıcısı, ticari nedenlerden dolayı Geberit Service uygulamasına artık ihtiyaç duymuyorsa Geberit Service uygulaması hesabının silinmesi amacıyla Geberit'i bilgilendirecektir.

V. Telif hakkı ve kullanım hakları

1. Tüm metinler, resimler, grafikler, animasyonlar, videolar, sesler ve diğer çalışmalar ile bunların mobil uygulamalarda ve IoT hizmetlerinde düzenlenmesi, markalar, logolar ve amblemler ile mobil uygulamaların veya IoT hizmetlerinin arkasındaki BT altyapısı GEBERIT VERWALTUNGS AG veya üçüncü şahıslar tarafından telif hakkı korumasına ve/veya diğer koruyucu yasalara tabidir. Bunlar, GEBERIT VERWALTUNGS AG'nin ya da bir üçüncü tarafın önceden yazılı izni olmaksızın kopyalanamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ticari amaçlarla üçüncü tarafların kullanımına sunulamaz.

2. GEBERIT VERWALTUNGS AG, kullanıcıya mobil uygulamaları ve burada yer alan dijital içeriğin tamamı dahil olmak üzere IoT hizmetlerini bu kullanım koşullarına uygun olarak kullanması için münhasır olmayan, geri alınabilir, alt lisansı verilemeyen, devredilemeyen ve bedelsiz bir hak verir.

3. Kullanım haklarının verilmesi, bu kullanım koşullarına uyulmasına bağlıdır. Kullanıcının bu kullanım koşullarını ihlal etmesi halinde, içeriği ile birlikte mobil uygulama kullanım hakları geçerliliğini yitirir.

4. Kullanıcı Geberit Pro uygulaması üzerinden resimler yüklediğinde, GEBERIT VERWALTUNGS AG'ye Geberit ürünlerinin algılanması ve resim algılamanın iyileştirilmesi için resmin düzenlenmesi amacıyla münhasır olmayan, geri alınamayan, zaman açısından kısıtlı ve bedelsiz bir hak verir.

VI. Sorumluluk

1. GEBERIT VERWALTUNGS AG, örneğin uygulama ve içeriğinin yasa dışı olarak kullanılması gibi, kullanıcının bu kullanım koşullarını ihlal etmesi halinde ihtiyati tedbir ve tazminat talep etme hakkını saklı tutar.

2. GEBERIT VERWALTUNGS AG, ürün sorumluluğu yasası ve GEBERIT VERWALTUNGS AG tarafından açıkça verilen garantiler uyarınca kasıt, ağır ihmal, yaşam, uzuv ya da sağlığa yönelik yaralanmalardan her zaman sorumludur. GEBERIT VERWALTUNGS AG, GEBERIT VERWALTUNGS AG'nin hafif ihmal nedeniyle neden olduğu zararlardan yalnızca sözleşme açısından önemli bir yükümlülüğün ihlali durumunda sorumludur ve bu tazminat taleplerinin miktarı öngörülebilir bir hasarla sınırlıdır. Bu bağlamda, sözleşme açısından önemli yükümlülükler, yerine getirilmesine kullanıcının düzenli olarak güvendiği ve güvenebileceği ve yerine getirilmesi sözleşmenin amacına ulaşmak için önemli olan yükümlülüklerdir.

3. Aksi takdirde, GEBERIT VERWALTUNGS AG'nin sorumluluğu hariç tutulur.

4. Bu hükümlere göre Geberit'in sorumluluğu hariç tutulduğu ya da sınırlandırıldığı sürece, bu aynı zamanda Geberit çalışanları da dahil olmak üzere çalışma organlarının ve vekil temsilcilerin sorumluluğu için de geçerlidir.

5. GEBERIT VERWALTUNGS AG'ye üçüncü bir tarafça kullanıcının bu kullanım koşullarını ihlal etmesi nedeniyle iddialarda bulunulması halinde, kullanıcı GEBERIT VERWALTUNGS AG'yi bir avukat tarafından yapılan makul savunma masrafları da dahil olmak üzere, doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkan tüm iddia ve masraflardan muaf tutar. Kullanıcının bir ihlalden sorumlu olmaması halinde bu durum geçerli değildir.

6. Mobil uygulamalar ve IoT hizmetleri aracılığıyla sunulan içerikler, GEBERIT VERWALTUNGS AG tarafından mümkün olan en büyük özenle hazırlanmakta ve güncellenmektedir. Ancak yine de kullanıma sunulan içeriğin doğruluğu, güncelliği ve eksiksizliği konusunda bir garanti verilemez.

7. Mobil uygulamalarda ve IoT hizmetlerinde üçüncü tarafların internet sayfalarına atıf yapılması veya link verilmesi durumunda, GEBERIT VERWALTUNGS AG bunların teknik işlevsellikleri (özellikle virüssüz olması) ve içerikleri ile ilgili sorumluluk kabul etmez.

VII. Harici kütüphanelerin kullanılması

Mobil uygulamalarla birlikte aşağıdaki harici kütüphaneler kullanılmaktadır:

Geberit Home

 • Harici kütüphaneler Apache 2.0 lisansı, Xamarin.BlurView, LottieXamarin

Geberit Control

 • Harici kütüphaneler Apache 2.0 lisansı, Xamarin.BlurView, LottieXamarin

Geberit Service

 • Harici kütüphaneler: yok

Geberit SetApp

 • Harici kütüphaneler: yok

Geberit Pro

 • Harici kütüphaneler: yok

VIII. Veri gizliliği ve veri güvenliği

1. Geberit, mobil uygulamalar veya IoT hizmetleri tarafından toplanan verilerin daima korunmasını sağlamak için her türlü çabayı göstermektedir. Bunun için, sürekli olarak geliştirilen ve harici, bağımsız üçüncü taraflarca denetlenen modern teknolojiler kullanılmaktadır.

2. Kişisel bilgilerinizin güvenliği Geberit için birinci derecede önemlidir. Tarafımıza sağlanan veriler, büyük bir itinayla, yasal hükümlere uygun olarak işlenir. Veri koruma beyanımızda, kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında sizi bilgilendiriyoruz. Uygulamalar için bu beyanaVERİ GİZLİLİĞİ BEYANIaltında erişebilirsiniz.

IX. Nihai hükümler

1. Bu kullanım koşullarının münferit düzenlemeleri kısmen ya da tamamen geçersiz ya da uygulanamaz hale gelirse kalan hükümlerin geçerliliği bundan etkilenmez. Geçersiz olan hükmün yerine, geçersiz hükmün amacına ekonomik açıdan en yakın olan hüküm geçerli olur. Düzenlemelerdeki bazı boşluklar için de aynı durum geçerlidir.

2. Kanunlar ihtilafı hükümleri dışında İsviçre hukuku geçerlidir.

3. Girişimciler için ifa yeri ve münhasır mahkeme olarak Jona mahkemeleri geçerlidir. Yasal olarak zorunlu kılınan yetkili mahkeme bundan etkilenmez.

Güncellik: Ocak 2021