Beyanlar

Uygunluk ve performans beyanları

Üretici, belirli ürünleri piyasaya sürmek için bir uyumluluk beyanı (DoC) ya da bir performans beyanı (DoP) yayınlamakla yasal olarak yükümlüdür. Ürünlerde ilgili uyumluluk işaretinin (örneğin CE yada UKCA) bulunması zorunludur.

Geberit çevrimiçi kataloğunda, seçilen ürün sayfasındaki “Belgeler“ altında indirilebilir AB beyanları yer alır.

Geberit çevrimiçi kataloğuna git

Sorularınız olduğunda lütfen şu adresle iletişime geçin: sales.tr@geberit.com

Elektrikli ve elektronik eski aletlerin bertaraf edilmesi

Elektrikli ve elektronik eski aletlerin bertaraf edilmesi

Üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu simgesi, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarının artık diğer atıklarla birlikte değil, ayrı şekilde bertaraf edilmesi gerektiği anlamına gelir. Son kullanıcılar yasal olarak eski cihazları, profesyonel şekilde bertaraf edilmesi için kamuya ait atık bertaraf makamlarına, distribütörlere veya Geberit'e iade etmekle yükümlüdür. Çok sayıda elektrikli ve elektronik ekipman distribütörü, eski elektrikli ve elektronik ekipmanları ücretsiz olarak geri almak zorundadır. Geberit'e iade için sorumlu satış veya servis şirketiyle iletişime geçin.

Eski cihazda kullanılıp bitmemiş eski piller ve akümülatörler ile eski cihazdan zarar görmeden çıkarılabilen lambalar, imha noktasına teslim edilmeden önce eski cihazdan çıkarılmalıdır.

Kişisel veriler eski cihazda saklanıyorsa cihazı imha noktasına teslim etmeden önce bu verileri silmek, son kullanıcıların sorumluluğundadır.

Kullanılmış pillerin bertaraf edilmesi

Kullanılmış pillerin bertaraf edilmesi

Pillerin üzerinde gösterilen çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu simgesi, kullanılmış pillerin artık diğer atıklarla birlikte değil, ayrı şekilde bertaraf edilmesi gerektiği anlamına gelir. Nihai kullanıcılar, eski pilleri, özellikle pillerin ücretsiz olarak iade edilebildiği mağazalar da dahil olmak üzere, profesyonel bertaraf için uygun toplama noktalarına teslim etmekle yasal olarak yükümlüdür.

Piller toksik ağır metaller içerebilir. “Pb“, pilin kütlece %0,004'ten fazla kurşun içerdiği anlamına gelir. “Cd“, pilin kütlece %0,002'den fazla kadmiyum içerdiği anlamına gelir.

“Hg“, pilin kütlece %0,0005'ten fazla cıva içerdiği anlamına gelir. Kullanılmış pillerin uygun şekilde bertaraf edilmesi, değerli kaynakları korur ve insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri önler. Lityum içeren pilleri kullanırken, tehlikelerin önlenmesi için arıza belirtileri gözlemlenmelidir