GeberIt ile içme suyu hijyeniTıkanıklığı güvenilir şekilde önleme

İçme suyunda biyofilm

İçme suyu sisteminde biyofilm

Biyofilmler, içme suyu sistemleri de dahil olmak üzere suyun dolaşımda olduğu her yerde oluşur. Genelde bir sorun teşkil etmez ve içme suyunun kalitesini etkilemezler. Sağlık riskleri, ancak mikroplar çoğalabildiğinde ortaya çıkar. Durgun su ve 25°C ile 50°C arasındaki su sıcaklıkları, mikropların üremesine ortam hazırlar. Bu risk, uygulamada örneğin boş dairelerde, periyodik olarak kullanılan odalarda ve ölü hatlarda ortaya çıkmaktadır. Mikropların aşırı çoğalmasının neden olduğu hijyen sorunları, şu yollarla güvenilir bir şekilde önlenebilir:

  • Doğru planlama, uygulama ve işletmeye alma
  • Uygun çalıştırma
  • Tıkanıklığı önleme
  • 25 ° C ile 50 ° C arasındaki olumsuz sıcaklıklardan kaçınma.

Hesaba katılmayan risk: Lejyonella ve pseudomonadlar

Lejyonella pneumophila
Pseudomonas aeruginosa

Lejyonellayı soluyanlar, örneğin duşta ya da musluklarda, kirli su damlacıklarının aerosol olarak havaya karıştığı yerlerde enfekte olabilir.

Lejyonella, pnömoniye neden olabilir. Lejyonella, genellikle hastalığın nedeni olarak kabul edilmez. Bu nedenle bildirilmeyen vaka sayısı fazladır ve hastalığın önemi hafife alınmaktadır. Aynı durum, kangrene neden olabilen ve antibiyotiklere direnç geliştirebilen psödomonadlar için de geçerlidir.

İçme suyu hijyenindeki sorunlu alanlar

Ev tesisatında ılık su bulunması, tehlike kaynakları arasında yer almaktadır.
Lütfen şekildeki bilgi noktasını seçin

Yeni ve mevcut binalarda çözüm

İçme suyu hijyeni için GeberIt ürünleri

GeberIt RapId hijyenik yıkama sistemi

Geberit Rapid hijyenik yıkama sistemi doğrudan ihtiyaç duyulan yere kurulur
Esnek çözüm bulucu
  • Kompakt boyutlar
  • Pil sayesinde şebekeye bağlı çalıştırma
  • Temizliği kolay koku sifonu
  • Örneğin rezervuarda drenaj esnasında koku sifonu olmadan çalıştırma
  • Fasılalı akışları kolay ve sezgisel ayarlama imkanı
  • Kolay kurulum, kolay sökme, defalarca tekrar kullanma

Her çalıştırma durumuna özel yıkama programı

GeberIt SetApp ile kullanım

Deşarj programının kolay ayarı için Geberit SetApp

Geberit hijyenik yıkama sistemi ve duvar montaj kutusuna entegre Geberit hijyenik yıkama sistemi, akıllı telefon ve Geberit SetApp kullanılarak kolayca ayarlanabilir.

İndirme linki:

Apple App Store
Google Play Store

Standartlar ve kanunlar

İçme suyu kalitesinin ev tesisatlarında sağlanması, çeşitli düzenleme ve standartlara konu olmuştur. Avrupa düzeyinde 98/83/AT sayılı direktif, beşeri kullanıma ait su kalitesini düzenler. Tesisat mühendisleri, sıhhi tesisatçılar ve işletmeciler, bu direktiflere ve yerel düzenlemelere uyarak yasal olarak doğru şekilde hareket etmiş olurlar.

98/83/AT sayılı direktif

Video

İdeal içme suyu hijyeni

İdeal içme suyu hijyenine katkımızın nasıl olduğunu öğrenin.