Veri gizliliği beyanıGeberıt uygulamaları ve Nesnelerin İnterneti hizmetleri için

Bu belgenin önceki versiyonuna göre yapılan değişiklikler belgenin sonunda listelenmiştir.