Geberıt ile yangın korumasıYayılmanın önlenmesi

Ev tesisatı riski

Stuttgart Üniversitesi malzeme test enstitüsünde Geberit yangın denemesi

Emniyete alınmamış uygulamalar, odalar ve katlar arasında yangının hızla yayılmasına neden olur. Önleyici yangın koruması ise bunu önler ya da geciktirir; böylece insanlar yangın ve dumandan kurtarılabilir.

Sıhhi tesisat çözümleri

Geberit'ten yangın koruması için baca ayırma
  • Onaylı Geberit montaj sistemleri ile ayırma
  • Onaylı Geberit yangından koruyucu kelepçeleri ile ayırma

Geberit sistemleri yangın koruma ile ilgili yasal talepleri karşılar ve uygun talimatlar verir. Sistem teknolojisi sayesinde tasarım ve montaj zahmeti minimuma iner.

Yangın koruması için GeberIt ürünleri

GeberIt montaj sistemleri

Geberit Duofix duvar önü sistemi

Geberit Duofix, Geberit GIS ve Geberit Sanbloc montaj sistemleri uygun ayırıcı duvarlar ile 90 dakikaya kadar ayırma için uygundur.

Video

Yangın koruması

Geberit Rohrschott90 Plus ile yangın koruması konusunda daha fazlasını öğrenin.