İşveren olarak GeberıtSözümüzün arkasındayız

Ortak değerler

Geberit çalışanları - Ortak değerler

Birlikte aynı yönde ilerlemek ve bu sırada üstün performans göstermek istiyoruz.

Başarılı olmak için gerekli olanlar:

  • Ortak bir misyon,
  • kurumsal kültürümüzü bugün ve gelecekte şekillendiren değerleri bilmemiz,
  • bize rehberlik eden davranış ilkeleri.

Geberitpusulası  (638 KB)bunu ihtiva eden araçtır.

Günlük yaşamda oryantasyon

Geberit çalışanları - Günlük yaşamda oryantasyon

Davranışımızı belirleyen şeyler:

  • Güven,
  • karşılıklı saygı,
  • açık ve dürüst bir iletişim.

Bu amaçla, dünya çapında tüm çalışanlar için eşit şekilde bağlayıcı olan bir oryantasyon çerçevesi gereklidir. Geberitİş Etiği Kuralları  (148 KB)tüm önemli davranış kurallarını ve ilkeleri gösterir.

Geberıt'te insanlar

Geberit çalışanları - Geberit'te insanlar

Üstün performans göstermek, işte bu teşvikimizdir. Dünya çapında 40'tan fazla ülkede 12.000 üzerinde çalışan başarımız için gayret gösteriyor. Aralarında bulunanlar:

  • İhtisas bilgisi ve fikirler getiren uzmanlar,
  • Yetkin bir şekilde destekleyen ve zorlayan yöneticiler,
  • Büyük hedefleri olan ve uluslararası bir çevreyi arzu eden üniversite mezunları,
  • Yeteneklerini bizde ortaya çıkaran çıraklar.