Senaryo özellikleri
Pisuvar sayısı
ad.
Bir pisuvarın günlük kullanım sayısı
sayı
Yıl içinde kullanılan gün sayısı
gün
Deşarj hacmi
litre
Suyun m3 fiyatı, atık su dahil
TL
Gelişmiş ayarlar
Deşarj hacmi, entegre deşarj
litre
Fotoselli pisuvarın temizlenme süresi
dk.
Susuz pisuvarın temizlenme süresi
dk.
Temizlik maliyeti
km.
Binanın toplam temizlik süresi (günlük)
dk.
Susuz pisuvarlarda sifon maliyeti (Montaj hariç)
TL
Fotoselli pisuvarlarda sifon maliyeti (Montaj hariç)
TL
Sifon değişimi için gerekli olan süre
dk.
Tesisatçı ücreti
TL
Genel bilgiler
Tasarruf hesap makinesi; Geberit’in Quantis desteğiyle üstlendiği kapsamlı bir yaşam döngüsü değerlendirmesine dayanmaktadır. Quantis (Çevresel Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Danışmanları), ürünlerin ve şirketlerin yaşam döngülerini değerlendirmede uzmanlaşmış bir danışmanlık firmasıdır. Tasarruf hesap makinesi önemli karar parametrelerinin seçimini temsil eder. Bu karar parametreleri sabit kalırsa; çevresel etkilerin ve farklı kullanım senaryolarının maliyetlerini tahmin etmek kolaylaşır. Sonuçlar varsayımlar bağlamında yorumlanmalıdır. Farklı methodların (fotoselli deşarj, entegre deşarj ve susuz) karşılaştırmasına vurgu yapılmaktadır.
Yaşam döngüsü değerlendirmesi; bir yaşam döngüsü bakış açısıyla ürün ve hizmetlerin çevresel etkilerini değerlendirmek için sunulan bir yöntemdir. Yani ürün ya da hizmeti ilgilendiren tüm işlem prosedürlerinin, hammaddenin çıkartılmasından üretime kadar, kullanılmaya başlamasından yok olana kadar her durumun dikkate alınmasıdır. Bu kapsamlı yaklaşımda; çevresel etkilerin tespiti ve azaltılması, yaşam döngüsü değerlendirilmesinde karar mekanizmalarının temelini oluşturur. Bu ilke, prosedür ve şartlar, ISO 14040: 2006 uluslararası standartlarına göre belirlenmiştir.
Çevresel etkileri ve üç çalışma modu maliyetleri analizi:
 • Fotoselli pisuvar deşarj: Deşarj kullanıcıya bağlıdır. Kullanım yoğunluğu (deşarj sayısı, yıl içinde kullanılan günler, deşarj hacmi) ayarlanabilir.
 • Entegre pisuvar deşarj: Deşarj zamana bağlıdır. Hesaplamalar saatte bir otomatik deşarja dayanmaktadır. Deşarj hacmi ayarlanabilir. Yapısı bakımından fotoselli pisuvar ile aynıdır. Çevresel etkiler ve maliyetler açısından farklılıklar temel olarak su tüketimi ile açıklanır.
 • Susuz: Susuz kullanım; temizlik ve bakım maliyetlerinde bir artışa yol açar. Temizlik ve bakım maliyetleri sabitlenebilir. Susuz pisuvarda elektronik parça yoktur – Bu nedenle çevresel etkisi ve sıhhi ürün maliyeti daha azdır.
Çevresel etkileri ve farkllı çalışma modularının maliyetleri aşağıdaki kategorilere göre ayrılır.
 • Sihhi Ürünler: Pisuvar bileşenleri ve bileşenlerin üretiminde kullanılan tüm malzemelerin atıkları ve enerji akışı.
 • Deşarj suyu:Çevresel etkiler ve temin edilen su ve atık su maliyeti. Bu senaryolarda Avrupa'da bulunan temiz su kaynaklarının karışımı deşarj suyu olarak kullanılır.
 • Elektrik: Pisuvar kullanımı sırasında harcanan elektrik
 • Temizlik: Çevresel etkiler ve pisuvar temizliği ile ilişkili maliyetler. Temizlik maliyeti; temizlik personelinin ulaşım masraflarını (araba ile), özel temizlik maddelerinin üretimi ve kullanımını, özel pisuvar temizlik şirketlerinin kullanımı gibi harcamaları içerir. Bu kategori için en büyük çevresel etki temizlik personelinin ulaşım masrafıdır.
 • Bakım: Bu kategori çevresel etkileri ve pisuvar bakım ile ilişkili maliyetleri kapsar. Bakım harcamaları; ulaşım masraflarını, üretim ve parça aşınma maliyetlerini kapsar. Bu kategori için, en büyük çevresel etki sürücünün ulaşım masrafıdır.
Kullanılan ImpactWorld + değerlendirme yöntemi ile ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: http://www.impactworldplus.org/en/methodology.php
 • Genel: Tüm sonuçlar 1 yıllık kullanıma göre oluşturulur. Her pisuvarın, 20 yıllık ortalama hizmet ömrü sağlayacağı varsayılır.
 • Entegre pisuvar deşarj: Günde 12 saat süresi ve her pisuvarın günde ortalama 12 deşarj yapılıdğı varsayılır.
 • Temizlik: Tüm pisuvarlar yılda 365 gün temizlenir. "fotoselli" ve "entegre" modları günde bir kez temizlenir. Susuz pisuvar günde iki kez temizlenir. Temizlik personeli için saatlik ücret 60 lira olarak belirlenir.
 • Bakım: "Fotoselli" ve "entegre" modlarında yılda bir kez bakım yapılırken, susuz modda üç kez yapılır. Eski sifon her bakımda değiştirilir ve yeni bir pisuvar sifonu takılır. Tesisatçının hareket mesafesi (bulunduğu yerden, bakım yapılacak yere gidiş-geliş) ortalama 15 kilometre uzaklıktadır. Hareket mesafesine göre her bakımda ortalama 4 pisuvarın bakımı yapılır.
Sıhhi tesisat ürünleri
Deşarj sırasında kullanılan su
Elektrik
Temizlik
Bakım
Çevreye etki puanı
Fotoselli deşarj
Entegre deşarj
Susuz
0
TL cinsinden değeri
Fotoselli deşarj
Entegre deşarj
Susuz
0
$