Vizyon ve Strateji

Vizyonumuz – ne yapmaya çalışıyoruz

Yenilikçi sıhhi tesisat çözümleriyle, yaşam standartları kalitesinde sürdürülebilir iyileştirmeler yapmayı amaçlıyoruz.

Misyonumuz – ne yapıyoruz

Ürünlerimizi, sistemlerimizi ve servislerimizi sürekli olarak daha da geliştiriyoruz ve sıhhi tesisat teknolojisinde pazar lideri olarak kendi faaliyet alanımızda yeni standartlar belirliyoruz.

Stratejimiz

Geberit'in stratejisi vizyonumuza ve misyonumuza dayalıdır ve marka değerlerimize dahil edilmiştir. Bu değerler dört temel şarta dayalıdır:

Sıhhi tesisat teknolojisine odaklanma

Geberit, geleneksel üç katmanlı satış kanalına dayanarak ve sıhhi tesisat endüstrisinde derin know-how'ıyla ve öz becerileriyle ilişkili iş alanlarında faaliyet göstererek, sıhhi tesisat teknolojisine odaklanmaya devam edecektir. Bu faaliyetler, suyun binalar içinde taşınmasına ilişkin sıhhi tesisat sistemleri ve teknolojileri üzerinde odaklanacaktır. Bununla ilgili olarak, üstün kalite, entegre ve su tasarrufu sağlayan sıhhi tesisat teknolojisi sunulacaktır.

İnovasyon konusunda kararlılık

Geberit için, ürün serisinin sürekli optimizasyonu ve genişletilmesi gelecekteki elde edilecek başarı bakımından zorunludur. İnovasyon gücü, hidrolik, statik, yangına karşı koruma, hijyen ve akustik gibi temel araştırma alanlarına dayalıdır. Elde edilen görüşler, müşterilerin yararına olacak şekilde ürünlerin ve sistemlerin geliştirilmesinde sistematik olarak uygulamaya konulur.

Planlı coğrafi genişleme

Fransa, İngiltere, Kuzey Ülkeleri, Doğu Avrupa ve İber yarımadası gibi pazarlara hızlı giriş yapmak uzun vadeli başarı açısından önemli bir faktördür. Geberit, Avrupa dışında, Kuzey Amerika, Çin, Güney Doğu Asya, Avustralya, Körfez Bölgesi ve Hindistan gibi en umut verici pazarlara odaklanmaktadır. Şirket bu bölgelerde, Kuzey Amerika hariç, esas olarak proje işinde faaliyet göstermektedir. Bu bakımdan, Şirket, kalite ve karlılıkla ilgili mevcut yüksek standartlara her zaman sıkı sıkıya bağlılık gösterir.

İş süreçlerinin optimizasyonu

Diğer bir odaklanma iş süreçleriyle ilgilidir. Sürekli süreç optimizasyonuyla, Geberit uzun vadede önde gelen ve rekabet gücü yüksek bir maliyet yapısı oluşturmayı amaçlamaktadır ve nedenle önemli bir odaklanma iş süreçleriyle ilgilidir. Bir taraftan Grup genelindeki projelerle bu hedefe ulaşılırken, diğer taraftan çalışanlar günlük çalışmalardaki potansiyel iyileştirmeleri belirlemekte ve böylece pozitif gelişime yönelik önemli bir katkıda bulunabilmektedirler.