BM Global Kompakt ve Üyelikler

Geberit, 2008 yılından bu yana BM Global Kompakt'ın resmi üyesi ve yerel 2011 yılında kurulan İsviçre yerel ağının kurucu üyesidir. Şirketlerin, BM kuruluşlarının ve çalışan çıkarlarını ve sivil toplumu temsil eden grupların bu müşterek girişiminin amacı, şirketlerin insan hakları, çalışma uygulamaları, çevre koruması ve yolsuzlukla mücadeleyle ilgili kararlılıklarını güçlendirmektir. Geberit, prensipleri uzun vadeli bir perspektifle yönetilen herhangi bir şirket için anlamlı olduğu için BM Global Kompakt'a katıldı. BM Global Kompakt'ın kabul edilen on prensibiyle ilgili ilerleme, sürdürülebilirlik raporundaki diğer bilgilere referansla genel bilgi vermeyi amaçlayan bir tabloda özetlenmiştir:

BM Global Kompakt ile İlgili İlerleme İletişimi (COP)

Sürdürülebilirliğe katkıda bulunan birlikler ve organizasyonlar

2012 yılından beri İsviçre Su Ortaklığı üyesidir

2000 yılından bu yana İsviçre Uluslararası Saydamlık üyesidir

2011 yılından bu yana AB Birleşik Valfler, Avrupa Valf Üreticileri Birliği üyesidir

TEPPFA'nın (Avrupa Plastik Borular ve Tertibatlar Birliği) Sağlık, Güvenlik ve Çevre çalışma grubuna katılım

İsviçre Standartlar Birliği SNV'nin Çevre Yönetimi çalışma grubu INB-NK 174'e katılım

Yaşam döngüsü değerlendirmesi için tutarlı ve saydam envanter verileri sağlayan önde gelen bir İsviçre kuruluşu olan Ecoinvent'in Danışma Kurulu'na katılım

İsviçre sürdürülebilir operasyonlar ağı olan öbu birliğinin üyesi

İsviçre mühendislik, elektrik ve metal endüstrisi birliği Swissmem'in üyesi

Ek olarak, çeşitli Geberit şirketleri çevre açısından sorumlu üretim, enerji, atık yönetimi ve çalışanların korunması gibi konularla ilgili ulusal birliklerin ve green building birliklerinin üyesidirler:

Minergie (CH); Almanya Sürdürülebilir Bina Konseyi (DGNB) (DE); Greenbuild (AU); Greenbuild Konseyi (ES); Greenbuilding SA (ZA); ABD Green Building Konseyi (USA), Su Verimliliği İttifakı (USA), EPA’nın Watersense ortağı (USA)