Sürüdürülebilir inşaat için sürdürülebilir ürünler

Güvenilirlik, tasarım ve sürdürülebilirlik, üstün ürünlerde bir araya gelir. Geberit bu şekilde tam Eko tasarımıyla sürekli olarak yeni standartları belirlemektedir. Söz konusu yaklaşım, tüm ürün yaşam döngüsünde su ve enerji tüketimini ve çevre üzerindeki etkileri bir bütün olarak minimize eder ve sürdürülebilir inşaat için gerekli temeli sağlar.

Daha fazla

Dünya genelinde sorumluluk

Sürdürülebilirlik, nasıl düşündüğümüzle başlar ve aynı zamanda topluma verilmiş bir sözdür. Geberit, bu sorumluluğu her şeyi kapsayan bir yaklaşımla üstlenir. Çalışanları için çeşitli ve uluslararası geliştirme fırsatlarına ek olarak, cazip çalışma koşullarıyla. Ve geliştirme projeleriyle ve temiz musluk suyunun insan hakkı olduğu konusundaki global kararlılıkla.

Daha fazla

Basiretli çevre yönetimi

Çevre dostu olma, kaynak verimliliği ve yenilikçi düşünme, sürdürülebilir üretimin anahtarıdır. Bu amaçla, Geberit üretim yöntemlerini her zaman sürekli olarak gözden geçirmiş ve basiretli çevre yönetimi, hırslı bir CO2 stratejisi ve kesin olarak belirlenmiş hedeflerle çevre üzerindeki etkiyi azaltma konusunda azimli olmuştur.

Daha fazla

Her alanda en yüksek standartlar

Sürdürülebilir operasyonlar en yüksek etik ve çevre koruma standartlarını sağlar. Geberit bu nedenle tedarikçilerinden kendisi için de geçerli standartlara dayalı kapsamlı bir Davranış Kuralları listesine uymalarını ister: çevreyi korumada, sosyal açıdan sorumlu çalışma koşullarıyla ve adil iş uygulamaları için.

Daha fazla