Sosyal Projeler

Geberit stajerleriyle tüm dünyada yürütülen sosyal projeler

Sosyal sorumluluk projelerimizle, gelişmekte olan bölgelerdeki insanların daha iyi temel hijyen servisleri almalarına yardımcı olarak, yaşam kalitesini artırmak için sürdürülebilir bir katkı yapmayı amaçlıyoruz. Ve bu nedenle temel bir kaynak.

Tüm dünyada 2,6 milyar insan, bir milyar çocuk dahil olmak üzere, şu anda herhangi belli başlı bir sıhhi mekan olmaksızın yaşıyor ve bu durumdan etkilenen insanların sağlığı riske atılıyor; oysa kolera, sıtma, dizanteri ve tifo gibi tahrip edici hastalıklar, hijyen koşullarının yetersiz olması sonucunda hızla yayılabilir. Sıhhi mekan sayısının yetersiz olması nedeniyle, geçen her 20 saniyede bir çocuk ölüyor; bu durum, her yıl 1,5 milyon önlenebilir ölümle sonuçlanıyor.

Geberit yalnızca para ve malzeme sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda Geberit çalışanları ve çıraklarıyla tüm projeyi planlıyor, yönetiyor ve koordine ediyor. 2008'den bu yana her yıl, bir grup Geberit çırağı tesiste çalışarak iki hafta geçirdi. Sonuç olarak, somut geliştirme çalışmalarına katkıda bulunanlar ve sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığımızı pratikte uygulayanlar genç insanlardır.