Ekvator sosyal sorumluluk projesi

Colegio Pomasqui, Quito

Colegio Pomasqui, denizden 2600 metre yükseklikte, Quito'nun kuzey kenarında Pomasqui'in ortasında bulunan, yaklaşık 1000 öğrencinin devam ettiği bir devlet okuludur. Bir taraftan giderek daha fazla sayıda tatlı su rezervuarı buzullarla birlikte erişip yok olduğundan, diğer taraftan da Ekvator'un kuzey bölümünün tümünde hiç atık su işleme tesisi bulunmadığından, musluk suyu tedarikinin güvence altına alınması Quito'nun ilerisi için karşı karşıya olduğu en büyük güçlüklerden birisidir.

Geberit ekibi gelmeden önce, kızlar için beş tuvalet ve erkekler için yedi tuvalet içeren temel hijyen servisleri mevcuttu. Ancak bu miktar, sayıları hızla artan öğrencilerin gereksinimlerini karşılamak için çok yetersiz kalıyordu. Atık sular işlenmeden, yıllar önce Pomasqui'nin ana suyolu olan Monjas Nehri'ne akıyordu. Her deşarda yaklaşık on litre musluk suyu kullanıldı

Geberit, sıhhi tesisatlar alanında ileriyi düşünen ve eko açıdan verimli çözümler gerçekleştirmek için SEMBRES vakfıyla birlikte çalıştı. Özellikle üzerine odaklanılan alanlar, su tasarrufları, suyun geri dönüşümü ve suyun işlenmesi ile, atık suyu arındırmak ve musluk suyu kaynaklarını korumak için bir sazlık lağım suyu tesisi inşa edilmesini içeriyordu. Ek olarak, insanların çevre konusunda duyarlı hale getirilmesine ve eğitim ve sürekli okumaya özel vurgu yapıldı.