Sürdürülebilir İletişim

Uluslararası seviyede başarı aynı zamanda bir iletişim meselesidir. Geberit ile hissedarları arasındaki karşılıklı ilişkiler Şirketin ekonomik, sosyal ve çevreyle ilgili performansı açısından kritik önem taşımaktadır. Müşteriler ve çalışanlar, komşular ve devlet kurumları, tedarikçiler ve nakliye şirketleri, çevre koruma grupları ve birlikleri: Geberit'in bunların tümüne yanıt vermesi gerekmektedir. Buna karşılık, Geberit'in iş faaliyetleri ve ürünlerinin tüm bu hissedarlar üzerinde dolaylı veya dolaysız etkisi vardır.

Geberit, iş ilişkilerinde iş ortaklığına, rakiplerle ve birliklerle etkileşiminde ise adil olmaya inanır. Sistematik iletişim, olası çatışma konularının veya daha fazla gelişme fırsatlarının belirlenmesine ve erkenden aktif duruma geçmeye yardımcı olur. Ulusal ve uluslararası seviyelerde, Geberit Grup ilgili ülkelerde şirkete istek veya öneriler yönlendiren tüm kurum ve kuruluşlarla aktif ilişkiler sürdürür. Burada, çok çeşitli konular düzenli olarak gündeme getirilir (grafiğe bakın).