CO2 Stratejisi

Elektrik, yanıcı maddeler ve yakıtların tüketimi, Geberit üretiminin çevre üzerindeki etkilerine en fazla katkıda bulunan ve 2010 yılında yaklaşık 77.500 ton CO2 emisyonundan sorumlu olan faktörlerdir. Bu, yaklaşık olarak 7000 Avrupa vatandaşının CO2 ayak izine karşılık gelir.

Şirketin ilk CO2 stratejisinde geride bıraktığı ilk aşama 2006 ve 2009 yılları arasındaydı: Göreli CO2 emisyonları yol başına ortalama %5 oranında azaltıldı. 2012 yılına kadar %15 oranında daha azalma sağlanması hedefleniyor. Geberit, üretim kapasitesinden daha yüksek oranda yararlanılması ve altyapısının genişlemesi nedeniyle, 2010 yılında ilk kez olarak amaçlanan hedef değerin gerisinde kaldı. Bununla birlikte, Şirket, CO2 azaltımına ilişkin bu uzun vadeli hedeflere bağlı kalmaya devam ediyor. Bu hedeflere, üç alanda alınan önlemlerin sistematik olarak uygulanmasıyla ulaşılacak: enerji tasarrufu, artırılmış enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları payının hedeflenen şekilde genişletilmesi.

Bu amaçla, Pfullendorf (DE) tesisi 2008 yılından beri 6 GWsa “naturemade star” ve “naturemade basic” özellikli yeşil elektrik tüketiyor. Bu tesiste, yeşil elektrik geleneksel elektrik tüketiminin yaklaşık %20 oranında yerini alıyor ve CO2 emisyonlarını yılda 3000 tondan daha fazla azaltıyor. Çin'deki Daishan tesisine de 2009'dan bu yana yılda yaklaşık 2 GWsa rüzgar enerjisi sağlanarak, yaklaşık 2500 ton CO2 tasarrufu yapıldı.