Satın Alma ve Lojistik

Tedarikçiler için ileriye dönük Davranış Kuralları

Sürdürülebilir ürünler, sürdürülebilir şekilde üretilen ayrı parçalardan oluşur. Bu nedenle, Geberit, 2007 yılı sonunda tedarikçiler için Davranış Kuralları yayınladı. Kurallar, Birleşmiş Milletler Global Kompakt prensipleri gibi girişimlere dayalıdır ve tedarikçileri çevre koruması, sosyal sorumluluğa dayalı çalışma koşulları ve adil iş uygulamaları için yüksek standartları benimsemeye zorlar. Daha fazla bilgi

Merkezileştirilmiş lojistik

Akıllı lojistik verimliliği artırır ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri azaltır. Geberit bu nedenle, Avrupa içinde teslimatları sevk etmek için 2010 baharından bu yana Pfullendorf (DE) lokasyonunu kullanmaktadır. Bu tesis, hem Avrupa'nın kalbinde bulunan lokasyonu hem de diğer üretim tesislerine optimum uzaklığı nedeniyle merkezi bir konumdadır. Daha fazla bilgi

Sistematik CO2 azaltımı için saydamlık

Güvenilirlik ve karlılığın yanı sıra çevre üzerindeki etki de, Geberit'te lojistiğe ilişkin ana kriterlerden birisidir. Bu nedenle, Geberit bu alanda kapsamlı yaşam döngüsü değerlendirme sürecini kullanmaktadır. Bu uygulama, seçilen şirketlerle çalışmaya karar vermek ve mümkün olduğunda demiryolu taşımacılığını kullanmak için, CO2 emisyonlarının sistematik olarak azaltılmasına ilişkin saydamlık yaratır. Daha fazla bilgi

Ekolojik ve verimli ürün nakli

Sofistike nakliyat yönetimleri ile doğaya katkıda bulunulabilir. Verimli kaynak kullanımı ve çevreye duyarlı taşıma, fabrikaları arasında yaptığı nakliyatlarda Geberit için büyük önem taşır. Daha fazla bilgi