AB beyanları

Uyumluluk Beyanı
Burada, ürünlerimizle ilgili düşük gerilim direktifi veya elektromanyetik tolerans direktifi gibi Avrupa direktifleriyle uyumluluk beyanlarını bulabilirsiniz.
Uyumluluk Beyanı

Performans beyanı
Burada, yapı ürünleri yönetmeliği (305/2011/AT) uyarınca yapı ürünlerine yönelik performans beyanları bulunmaktadır.
01.07.2013 tarihinden itibaren yapı ürünleri için bu beyanın sağlanması gerekmektedir.
Bu performans beyanları yalnızca uyumlu hale getirilmiş bir Avrupa normu veya bir Avrupa değerlendirme belgesi mevcut olan yapı ürünleri için sağlanabilir.
Performans beyanı