Üretim

Üretim tüm ürün serilerinin üretiminden sorumlu olarak, Şirketin katma değerinin önemli bir kısmını sağlamaktadır. Merkezi sorumluluklarımız arasında çeşitli üretim teknolojilerinin sürekli olarak geliştirilmesi ve ürünlerin doğru maliyetle ve doğru zamanda doğru kalitede üretilmesinin sağlanması yer almaktadır.

Dünyadaki 16 üretim tesisimizde yaklaşık 3100 çalışanımız aktif olarak görev yapmaktadır. Tüm tesislerimiz İK, lojistik ve diğer alanlarda aynı teme süreçleri kullanıyor olsalar da, belirli bir üretim teknolojisi alanında ve ürün aralığında uzmanlaşmışlardır. Çalışanlarımız çeşitli deneyim geçmişlerine sahiptirler ve çeşitli ticari mesleklere ek olarak, uzman işçilikten mühendisliğe kadar her seviyede teknik disiplinlerin tümünü kapsarlar. Süreçleri, kaliteyi ve maliyetleri iyileştirmek için teknolojik girişimler ve altyapı projeleri üzerinde sürekli olarak çalışmakta olduğumuzdan, çalışanlarımıza gerekli ileri düzey eğitimi de sağlamaktayız. Kapsamlı bir eğitime ek olarak, çalışanlarımızın ekiplerimizin entegre bir parçası olmaları, yenilikçi olmaları ve sürekli değişen üretim süreçlerinde yer almaya hazır olmaları bizim için öncelikli olarak önem taşımaktadır.