İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları departmanı, çalışanların ve yöneticilerin dünya genelinde istihdamlarından sorumludur. Görevimiz, doğru çalışanları işe almak ve Şirkete uzun süreli sadakat göstermelerini teşvik etmektir. Geberit liderlik kültürünün tutarlı bir şekilde tanıtılması sayesinde, Şirketin kendisini ileriye dönük bir şekilde geliştirmesini sağlıyoruz.

Kendimizi yönetim seviyesi için idman arkadaşları olarak görürüz ve çalışanları etkileyen tüm konularla ilgileniriz. Değişim süreçlerini proaktif olarak desteklemek, yalın ve standartlaştırılmış süreçler oluşturmak bizim için önemlidir. İnsan Kaynakları departmanı için sorumluluk alanları, işe alma, eğitim ve geliştirmeyi içerir. Bireysel olarak çalışanların ve tüm ekiplerin performans değerlendirmelerinin adil bir şekilde yapılması olduğu kadar, ücretlendirme, yan ödemeler ve kurumsal kültürün tanıtılması konularında da kararlı bir tutum sergiliyoruz. Tüm dünyadaki yaklaşık 60 çalışanımızla, bizim çalışma alanımız tüm büyük şirket birimlerini kapsamaktadır. Yönetim Ekibinin bir parçası olarak, tüm önemli yapısal ve kişisel kararlarda yer alırız.

Yaptığımız için çeşitliliği ve uluslararası kapsamı, çalışanlarımızı geniş bir profesyonel ve kültürel deneyim yelpazesi içinden seçerek işe almamızı gerekli kılmaktadır. İş yönetimiyle ilgili kalifikasyonlar veya bir iş koluna ilişkin deneyimle donatılmış olarak gelebilirler. İş yönetimiyle ilgili temel deneyime ek olarak, ekip üyelerimizin işimiz konusunda gayretli olmaları, insan ilişkilerinde iyi becerilere ve meraklı ve iletişime açık olma kapasitesine sahip olmaları ve bazen kulağa tuhaf gelse bile doğru sorular sorabilir olmaları da önemlidir. Başarılı çalışanlarımız bir taraftan sistemler, süreçler ve konseptler çerçevesinde düşünebilirken, diğer taraftan pragmatik çalışma yöntemlerinden de yararlanabilmekteler.