Finans ve Denetim

Finans ve Denetim'in sorumluluk alanları esas olarak yerel Geberit şirketlerinin ve Grubun faaliyetlerini izlemek, bunları değerlendirmek ve ayrıntılı raporlama için hazırlamaktır. Bu çalışmanın hem yasal ve mevzuatla ilgili gereklilikleri yerine getirmek hem de Yönetime karar vermede esas alacakları işle ilgili analizleri sağlamak şeklinde iki etkisi vardır.

Departmanımız 41 ülkede temsil edilir ve tüm dünyada 190 kişiyi istihdam etmektedir. Atanan görevler iki alana bölünmüştür: Muhasebe, şirketin finansal durumunu dış dünyaya bildirir ve esas olarak kayıtların tutulması, envanter ve mali bildirimin hazırlanmasından sorumludur. Denetim, şirketin elde edeceği sonuçları maksimize edilmesi bakımından şirket performansının planlanması, izlenmesi ve koordinasyonuyla ilgilenir. Bu şekilde hesaplanan bilgiler, yönetim kararları için esas olarak kullanılır. Standart iş faaliyetlerine ek olarak, departmanımız ayrıca "SAP – Yeni büyük defter", fabrikalar için yeni bir satış planlama aracı veya satış tarafındaki büyüme inisiyatifleri için yeni bir denetim sistemi gibi çeşitli projeler üzerinde de çalışmaktadır.

Çalışanlarımız, muhasebe ve denetimde İsviçre federal sertifikalı uzmanlar, finans ve muhasebe uzmanları ve işletme mezunları gibi çeşitli eğitim geçmişlerine sahiptir. Hepsinden önemlisi, ilgili profesyonel kalifikasyonların yanı sıra, çalışanlarımızdan her gün karşı karşıya kaldığımız farklı güçlüklere yönelik kararlılık ve gayret gösterme kapasitesine sahip olduklarını göstermelerini de bekleriz.