Potansiyel Yönetimi Şirketin gelecekteki yöneticilerini oluşturma

Bir taraftan, amacımız Geberit yönetimi adaylarının büyük bölümünü Şirket içinde bulmak ve onları yönetim sorumluluğunu almaya hazırlamaktır. Diğer taraftan, iki yaklaşım arasında dengeli bir ilişki olması için, Şirket dışındaki bireylere de yönetim sorumluluğunu üstlenme fırsatı sunmak için çaba gösteririz.

"Potansiyel Yönetimi" programımızla, yeni nesil yeteneklere giriş seviyesinde yönetime, proje liderliğine veya uzmanlık fonksiyonuna katılma veya orta veya üst yönetimde yer almak için bir kariyer hamlesi yapma fırsatı sunarız.

"Potansiyellerimizin" iş yönetimi yeteneklerine ek olarak, sosyal ve liderlikle ilgili becerilerine ve kültürlere ilişkin anlayışlarına da büyük ölçüde değer veririz.

Potansiyel Yönetimi kurslarıyla ilgili rapor (çalışanlarımızın dergisinden)