Katılım Programları

Çalışan katılım programı (ESPP = Çalışan Hisse Senedi Katılım Programı) her çalışanın değişen bir indirim oranıyla belirli sayıda hisseyi satın alma hakkına sahip olmasını sağlar.

Yönetim katılım programı (MSPP = Yönetim Hisse Senedi Katılım Programı) yönetim kademesindeki çalışanların önceki yıla ilişkin bonus ödemelerini tamamen veya kısmen olacak şekilde ve pazar değerine göre belirlenen miktarda hisse olarak almaya hak kazanmalarını sağlar.

Geçerli hisse fiyatı ve hisse performansı